Ani v době „koronavirové“ se soutěže pro žáky naší školy nezastavují. Příkladem je Dějepisná olympiáda, jejíž školní kolo se uskutečnilo online 27. listopadu. Žáci 8. a 9. ročníků se vzájemně utkali o prvenství v letošním tématu „Labyrintem barokního světa (1556–1781)“. O pilnosti dětí svědčí také to, že se olympiáda odehrávala v pozdních odpoledních hodinách. Přestože téma více vyhovovalo svým zaměřením žákům osmých ročníku, deváťáci dokázali, že si látku pamatují i přes časovou prodlevu a jejich převaha se ukázala i ve výsledcích. Třetí místo obsadil Matyáš Lariš z 9. A, druhé místo získal Patrik Lörinc taktéž z 9. A a první místo vyhrála Eliška Tondrová z 9.B. Tito výše zmínění se dále zúčastnili okresního kola, které také probíhalo online formou a to 15.1. 2021. V něm se nejlépe umístila Eliška Tondrová, která skončila na 12. místě.

Všem soutěžícím děkuji za účast a vítězům gratuluji.

Mgr. Šárka Dufková

Kategorie: Aktuality