Umožní-li to nařízení MŠMT a MZ, bude zápis probíhat formou osobní přítomnosti dětí ve škole ve středu 7. 4. 2021 a ve čtvrtek 8. 4. 2021.

V případě nepříznivé epidemické situace, proběhne zápis bez osobní přítomnosti dětí ve škole od 1.  4. do 30.  4.  2021.  Zákonní zástupci odevzdají žádost o přijetí k základnímu vzdělávání na sekretariátu školy.

Další informace uveřejníme během února nebo po vydání nařízení MŠMT.

Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2020 šest let.

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

Žádost o odklad (lze stáhnout na webu školy) je třeba podat do 30. 4. 2021. Jako přílohu je nutné doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (dětského) nebo klinického psychologa.

Kategorie: Aktuality