Od 12. 04. 2021 bude opět probíhat prezenční rotační výuka ve školách pro 1. stupeň (tzn. 1. – 5. r.) následovně:

12. – 16. 04. 2021         nastupují do školy na prezenční výuku žáci 1. C, 3. AB a 5. ABC

žáci 1. AB, 2. AB a 4. ABC zůstávají na distanční výuce

19. – 23. 04. 2021       1. AB, 2. AB a 4. ABC prezenční výuka 

                                      1. C, 3. AB a 5. ABC distanční výuka

26. – 30. 04. 2021        1. C, 3. AB a 5. ABC prezenční výuka

                                     1. AB, 2. AB a 4. ABC distanční výuka.

Testování žáků bude probíhat dvakrát týdně – vždy v pondělí a ve čtvrtek ve vyhrazených prostorech s třídními učitelkami.

Testování se neprovádí u osob, u kterých od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem neuplynulo více než 90 dnů a zároveň absolvovali povinnou izolaci z důvodů onemocnění COVID – 19. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit – potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře, apod.

Obědy pro žáky jsou automaticky přihlášené nebo odhlášené (podle prezenční výuky ve škole). Případné změny řeší zákonní zástupci (žáci) individuálně s vedoucí školní jídelny telefonicky nebo přes webovou stránku.

Školní družina je v provozu v obvyklém čase od 6:00 do 16:00 pro žáky prezenční výuky daný týden. Vzhledem k personálním možnostem školy Vás prosíme o minimalizaci času, který žáci v ŠD stráví.

Ráno a na konci provozní doby budou žáci v jedné třídě. Činnost bude organizována tak, aby žáci byli od sebe v bezpečné vzdálenosti.

Ráno se pro nedružinové děti škola otevře v 7:30 hodin.

Prosíme Vás, abyste každý den vybavili své děti dostatečným množstvím ČISTÝCH roušek (žáci ve škole mohou používat zdravotnické roušky – nemusí mít respirátory).

Vzhledem k plánovaným pobytům žáků venku, Vás žádáme o jejich vhodné a dostatečné oblečení.

Kategorie: Aktuality