Dle informací z MŠMT (viz. příloha) mají žáci 9. ročníku (5. ročníku na víceletá gymnázia), kteří se zúčastní přijímacích zkoušek na střední školy, možnost otestování v základní škole. Toto je však možné pouze po telefonické dohodě termínu testu na sekretariátě školy.

Kategorie: Aktuality