Od 3. 05. 2021 bude opět probíhat prezenční rotační výuka ve školách i pro 2. stupeň, a to následovně:

3. – 7. 05. 2021           nastupují do školy na prezenční výuku žáci 6. a 7. ročníku

žáci 8. a 9. r. zůstávají na distanční výuce

10. – 14. 05. 2021       8. a 9. ročník prezenční výuka 

                                      6. a 7. ročník distanční výuka

17. – 21. 05. 2021       6. a 7. ročník prezenční výuka

                                     8. a 9. ročník distanční výuka

24. – 28. 05. 2021       8. a 9. ročník prezenční výuka 

                                     6. a 7. ročník distanční výuka

Žáci od 4. ročníku se učí dle normálního rozvrhu hodin.

TV bude probíhat ve venkovních prostorách.

Testování žáků bude probíhat dvakrát týdně – vždy v pondělí a ve čtvrtek ve vyhrazených prostorech s třídními učiteli/učitelkami.

Testování se neprovádí u osob, u kterých od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem neuplynulo více než 90 dnů a zároveň absolvovali povinnou izolaci z důvodů onemocnění COVID – 19. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit – potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře, apod.

Obědy pro žáky jsou automaticky přihlášené nebo odhlášené (podle prezenční výuky ve škole). Případné změny řeší zákonní zástupci (žáci) individuálně s vedoucí školní jídelny telefonicky nebo přes webovou stránku.

Žádáme Vás, abyste každý den vybavili své děti dostatečným množstvím ČISTÝCH roušek (žáci ve škole mohou používat zdravotnické roušky – nemusí mít respirátory).

Vzhledem k plánovaným pobytům žáků venku (náhrada za TV), žádáme žáky o jejich vhodné a dostatečné oblečení.

Kategorie: Aktuality