Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/227364/virtual/www/domains/zsbela.cz/wp-includes/post-template.php on line 317

Od 17. 05. 2021 bude opět probíhat prezenční výuka v naší škole pro 1. a 2. stupeň.

Testování žáků bude probíhat jedenkrát týdně – vždy v pondělí nebo první den přítomnosti žáka ve škole, pokud neabsolvoval test v pondělí.

Testování se neprovádí u osob, u kterých od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem neuplynulo více než 90 dnů a zároveň absolvovali povinnou izolaci z důvodů onemocnění COVID – 19. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit – potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře, apod.

Obědy pro žáky jsou automaticky přihlášené. Případné změny řeší zákonní zástupci (žáci) individuálně s vedoucí školní jídelny telefonicky nebo přes webovou stránku.

Školní družina je v provozu v obvyklém čase od 6:00 do 16:00.

Ráno se pro nedružinové děti škola otevře v 7:30 hodin.

Prosíme Vás, abyste každý den vybavili své děti dostatečným množstvím ČISTÝCH roušek (žáci ve škole mohou používat zdravotnické roušky – nemusí mít respirátory).

Vzhledem k plánovaným pobytům žáků venku, Vás žádáme o jejich vhodné a dostatečné oblečení.

Kategorie: Aktuality