Žáci se dostaví v 7:45 do svých kmenových tříd:

 1. – 3. r do budovy školy v Tyršově ulici 20

 4. – 9. r. do budovy školy v Máchově ulici 1110

  a budou se řídit pokyny vyučujících.

S sebou si vezmou obuv na přezutí, psací potřeby a sešit na poznámky.

Tento den současně proběhne ve třídách první testování žáků 2. – 9. r.

Žáci 1. r. budou testováni 2. 9. 2021. Nebudou testováni žáci po prodělané nemoci Covid 19 nebo po vakcinaci (potvrzení lékaře). Žáci, kteří odmítnou testování, jsou povinni mít roušku po celou dobu vyučování.

 Zákonní zástupci žáků prvních tříd mohou doprovodit své děti do třídy pouze se zakrytím dýchacích cest respirátorem FFP2.

Vyučování bude ukončeno v 9:30.

Oběd ve školní jídelně bude vydáván pro všechny žáky školy, kteří jsou přihlášeni ke stravování (i pro školní družinu), ve školní jídelně v Máchově ulici od 9:30 do 12:00.

Zápis žáků do školní družiny bude proveden 1. 09. 2021 od 6:00 do 12:00. Provoz ŠD bude zahájen 1. 09. 2021.

Ing. Zdeněk Galetka v. r.

ředitel školy

V Bělé pod Bezdězem 25. 08. 2021
Kategorie: Aktuality