Vážení rodiče,

zveme Vás na informační schůzku, která se bude konat v úterý 21. 09. 2021 ve školním klubu od 16:00 pro obě třídy IX. A i IX. B. Za dobu, po kterou jsme se neviděli, se mnoho událo, a Vaše děti vstupují do posledního ročníku. Jistě máte mnoho otázek, na které byste chtěli znát odpověď. Nedá se spoléhat na to, že se sejdeme v listopadu na třídních schůzkách, proto vám nabízíme toto setkání. Kromě nás, třídních učitelek, na něm budou i učitelky češtiny a matematiky, stejně tak i výchovná poradkyně. Zkusíme Vám zodpovědět otázky ohledně přijímacího řízení, přípravy na něj i potenciálního lyžařského kurzu a dalších akcí školy. Protože si odpovědi na Vaše dotazy a informace potřebujeme připravit, prosíme Vás, abyste nám své dotazy poslali předem, a to na jednu z těchto mailových adres: marcelamachacova@zsbela.cz nebo pavlinacankarova@zsbela.cz . Nestyďte se ptát, nečekejte, že se za Vás zeptá někdo jiný. Bude lepší, když nějakou otázku dostaneme dvacetkrát, než abychom nějakou důležitou okolnost opomenuli.

Těšíme se na setkání                                                  M. Machačová a P. Cankařová

Kategorie: Aktuality