Od 12. 10. do 25. 10. včetně, je třída 6. A v karanténě vzhledem k výskytu onemocnění Covid 19. Výuka některých předmětů bude probíhat online přes platformu Google Classroom. Vyučující jednotlivých předmětů se domluví se žáky individuálně.

Kategorie: Aktuality