V předvolebním týdnu vyvěsili žáci devátého ročníku šestnáct plakátů s fotografiemi a informacemi o pěstování a zpracování bavlny v Indii jednak v parku na Masarykově náměstí, jednak na chodbě přístavby. Učitelé se svými žáky, vyzbrojení propiskami a kvízy, navštívili tuto výstavu, aby si v krátkém testíku ověřili své získané vědomosti. A jako obvykle je některá čísla naprosto zaskočila. Věděli jste například, že ročně „nacpou“ pěstitelé bavlny do pesticidů celé tři miliardy amerických dolarů? A právě tento šok byl tím pravým východiskem k diskuzi na téma Fairtrade. Výstava tedy u žáků úkol splnila a odrazili se od něj k další aktivitě – programu Pěstuj planetu, který se snaží naučit žáky alespoň některé problémy globalizovaného světa řešit.

Na závěr ještě řešení kvízu: 1b, 2c, 3c, 4b, 5a, 6c, 7c, 8b, 9a, 10c, 11a, 12c, 13b, 14a, 15c, 16c

Ing. Pavlína Cankařová

Kategorie: Aktuality