Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11.  2021 testování na onemocnění covid-19 ve školách v termínech 22. a 29. listopadu 2021.

  • Vše je v obdobném režimu jako v září – jen se testuje pouze v pondělí, takže třída nemusí ihned celá odcházet do karantény. Odchází pouze žák s pozitivním antigenem na konfirmační PCR test. U třídy se čeká na další pokyn KHS.
  • Testování se vztahuje na všechny žáky – žák však MŮŽE doložit OTN, a v tom případě se testovat nemusí.

Kdo se testovat nemusí: 

  • Žáci, kteří doloží potvrzení, že:
    • byli byla očkováni proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; nebo
    • prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; nebo
    • absolvovali nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvovali nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.
  • Žáci bez OTN, kteří testování odmítnou, musí nosit po celou dobu pobytu ve škole roušku. Výjimku mají osoby s poruchou intelektu, poruchou autistického spektra atp. a osoby, které roušku nemohou nosit ze zdravotních důvodů a doloží to potvrzením lékaře.

Kategorie: Aktuality