Tak by se dal shrnout výsledek dobrovolného domácího úkolu, který byl zadán žákům devátého ročníku v rámci výuky stereometrie. Aby si každý mohl lépe představit význam záludných písmenek ve vzorcích na výpočet povrchu a objemu jehlanu, dostali deváťáci možnost vyrobit různé typy jehlanů všelijakých velikostí. Sladkou odměnou za donesené nejmenší, největší i pravoúhlé jehlany byla žáků samozřejmě jednička. Celkem se sešla nečekaně velká sbírka těchto těles – celkem 51 jehlanů od 15 žáků. Nejmenší jehlan byl tak malých rozměrů, že jeho uhlídání bylo náročné. Schválně si ho zkuste sami najít na fotografii. Ač byly různých velikostí i materiálů, jedno mají všechny jehlany společné – pomohly s prostorovou představou jinak „mimozemských“ vzorců. Všem žákům se úkol velmi líbil, i proto ho hodláme v příštím roce s budoucími deváťáky zopakovat. Ale jednu chybu tato akce přece jen měla. V kabinetě matematiky jsou teď všude jehlany, kam jen se podíváte.

Mgr. Jarmila Nedbalová

Kategorie: Aktuality