V poněkud nevhodném termínu, pouhý den před přijímacími zkouškami na střední školy, se konalo na Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi okresní kolo Biologické olympiády. I to zřejmě zapříčinilo nízkou účast žáků základních škol na tomto klání, kde dominovali studenti osmiletých gymnázií. Celkem se okresního kola zúčastnily jen čtyři základní školy. Tu naši reprezentovali také jen dva žáci, Jan Řepka z VIII. B a Daniel Robotka z IX. A. Jejich úkolem bylo nejprve vypracovat a odevzdat vstupní úkol, ve kterém si oba vybrali hledání a hodnocení hub v zimě. Za tento úkol získali oba plný počet bodů, a tím se jim otevřela cesta k dalším úlohám. Jan i Daniel si vedli v praktické části – mikroskopování a určování přírodních vláken – velmi dobře. Stejně tak test znalostí nemohl naše borce zastavit. O jejich konečném umístění nakonec rozhodl tradiční strašák všech účastníků, poznávačka rostlin. Přes všechny záludnosti se naši zástupci neztratili a naši důvěru nezklamali. Lépe se vedlo Janu Řepkovi, který obsadil krásné čtrnácté místo. Daniel, který měl myšlenky spíše na přijímací zkoušky, získal místo osmnácté. Oběma našim soutěžícím moc děkujeme.

Ing. Pavlína Cankařová

Kategorie: Aktuality