Dle zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace bude pro cizince, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, a kterým bylo uděleno vízum za účelem strpění na území ČR vypsán další zápis – výhradně pro tyto cizince a to dne 8. 6. 2022 od 14.00 hodin v budově školy Máchova 1110. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

Відповідно до Закону № 67/2022 Зб. про заходи у сфері освіти у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням російських військ, буде видано черговий запис для іноземців, яким надано тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні та яким надали візу цим іноземцям 8 червня 2022 року з 14.00 у приміщенні школи Махова 1110.  Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • zápis je povinný pro děti, které k 31. 8. 2022 dovrší šesti let věku
  • tento den probíhá zápis pro všechny děti od první do deváté třídy, které chtějí navštěvovat naší školu ve školním roce 2022/2023
  • k zápisu je nutné přijít s dokladem totožnosti dítěte a zákonného zástupce

• зарахування є обов’язковим для дітей, які досягли шестирічного віку до 31 серпня 2022 року

• цього дня відбувається зарахування всіх дітей від першого до дев’ятого класу, які бажають відвідувати нашу школу у 2022/2023 навчальному році

• необхідно прийти особисто з посвідченням особи дитини та законного представника

Kategorie: Aktuality