Opět přišel čas zvolit své zástupce v komunálních volbách. Abychom žákům naší školy celý proces co nejvíce přiblížili, uspořádali jsme pro 8. ročníky vlastní volby. Ve skupinách si měli založit vlastní stranu, která by mohla usilovat o hlasy voličů. Úkolem bylo sestavit volební program, kandidátní listinu, logo a vymyslet název strany. Navíc se měli naši mladí politici rozhodnout o způsobu propagace jejich nově vzniklé strany (sociální sítě, noviny, osobní setkání apod.). Z předložených návrhů bylo vybráno 6 nejlepších projektů, které dostaly možnost utkat se ve volbách. Všichni žáci prošli procesem voleb stejně jako každý jiný volič. Dostavili se do školního klubu, kde jim byl, po prokázání totožnosti, vydán volební lístek a obálka. Za plentami, které zapůjčilo město, pak mohli zaškrtat své kandidáty či strany a poté vhodit obálku i s lístkem do improvizované volební urny. Po sečtení volebních hlasů byli do našeho projektového zastupitelstva zvoleni kandidáti ze tří stran. Velkou roli ve finále sehrály i preferenční hlasy.

Na prvním místě se umístila strana ANAHRAD, z níž byly zvoleny zastupitelky Anna Fousková a Daniela Vandlíčková. Dále pak Česko-Ukrajinská strana se zvolenými zástupci Vojtěchem Bockem a Patrikem Loukotkou. Posledním uskupením, které se probojovalo do zastupitelstva, byla strana Sigmy, jejímž zvoleným zástupcem byl David Bajer.

Děkujeme za možnost tento projekt uskutečnit a doufáme, že ho budeme moci zopakovat i v dalších letech, abychom žákům ukázali tento základní projev občanské angažovanosti.

Mgr. Šárka Dufková, Mgr. Marcela Machačová, Mgr. Patrik Řezáč

Kategorie: Aktuality