Letos v družině proběhla výstava podzimních strašáků. V polovině října děti dostaly za úkol vyrobit svého Podzimníčka. Každý žák si strašáčka představil jinak, a tak je doma za pomoci rodičů vyráběli například z přírodnin, vlny a jiných materiálů. Za všechna podzimní strašidýlka děti dostaly diplom se sladkou odměnou. Strašáci byli vystaveni do začátku listopadu ve vestibulu školy, kde je později nahradí vánoční výzdoba. Všem dětem se podzimní strašáci vydařili, poděkování patří ale i rodičům, kteří svým dětem pomohli.

Tereza Chleborádová, vychovatelka školní družiny

Kategorie: Aktuality