Ve školním kole matematické Pythagoriády, které proběhlo na naší škole 19. a 20. 10., z 66 zúčastněných žáků zvítězili dva žáci ze 7. C, a to Vojtěch Mencl a Adam Znamenáček. Oba chlapci naši školu následně reprezentovali 22. 11. v okresním kole v Mladé Boleslavi. V tomto kole se v kategorii za 7. ročník utkalo celkem 54 žáků ze ZŠ a gymnázií okresu Mladá Boleslav, s převahou žáků boleslavských gymnázií.  Žáci měli opět během 60 minut řešit 15 logických úloh, tentokrát členěných po pěti do tři úrovní obtížnosti. I přes velkou konkurenci a záludnosti schované v jednotlivých úlohách se našim žákům podařilo umístit na pěkných místech. Nejlépe se dařilo Vojtovi Menclovi, který obsadil krásné 12. místo, Adam Znamenáček se umístil na 49. místě. Oběma účastníkům děkujeme a přejeme hodně úspěchů i v dalších, nejen matematických soutěžích.

Ing. Dagmar Komárková

Kategorie: Aktuality