V pátek 6.1. jsme slavili svátek Tří králů a žáci školní družiny se připojili k jejich cestě. Nasadili si na hlavy předem vyrobené koruny s písmeny K, M a B a jako králové zazpívali písničku panu řediteli, pak také paním kuchařkám ve školní jídelně.

Tříkrálové putování pokračovalo na městskou radnici za paní starostkou Jitkou Tošovskou. Tam opět všichni zazpívali písničku „My tři králové jdeme k vám”, za což si odnesli sladkou odměnu. A jelikož se tři králové vraceli z Betléma, donesli všem i betlémské světýlko.

Renata Jeřábková, vychovatelka školní družiny

Kategorie: Aktuality