Během tří týdnů se na školních chodbách objevovali sněhuláci. A ne jen tak ledajací.
Každý sněhulák na tzv. sněhulákové cestě měl připravený úkol , který museli kolemjdoucí
splnit. Úkoly byly různorodé, např. postavit věž z kostek, složit puzzle, chytit rybičku na
udičku nebo vyjmenovat barvy naší státní vlajky. Sněhuláci se ve škole samozřejmě
neobjevili jako mávnutím kouzelného proutku, ale vyrobili je žáci 1. – 3. ročníků. Svého
originálního sněhuláka si vymyslelo každé oddělení školní družiny i každá třída. Plnění úkolů bylo velice zábavné a všichni si sněhulákovu cestu náramně užili.
Současně probíhala i soutěž o nejhezčího sněhuláka, kterého děti vyráběly s pomocí
svých rodičů, prarodičů či jiných blízkých. Sešli se tu sněhuláci ze dřeva, ponožek,
igelitových tašek, papíru, polystyrenu i sněžítko se sněhulákem. Všechny výtvory se pyšná
nápaditostí a originalitou.
Jsme potěšeni tak velkou účastí a chceme za ni sněhulákotvůrcům moc poděkovat.
Vychovatelky školní družiny

Kategorie: Aktuality