Toho chladného nedělního rána dne 22. 1. se početná skupina žáků ze 7. ročníku bělské základní školy vydala vstříc majestátním Jizerským horám, aby zde strávila několik dní a posílila své lyžařské schopnosti. Jejich nadšené, mladistvé tváře doplňovala i zkušená čtveřice děvčat z 8. tříd, které si toužily zopakovat svůj horský pobyt z loňského roku. Celá expedice probíhala pod dohledem zdatných instruktorů, z nichž všichni působí jakožto pedagogové napříč oběma stupni naší školy. Funkce velitele výpravy se s otcovským nadhledem zhostil Mgr. Václav Hojka, toho času učitel tělesné výchovy a zeměpisu.

Úvodem je potřeba konstatovat, že značná část účastníků lyžařského kurzu z řad žactva měla pramálo zkušeností s pohybem na lyžích. I proto všichni instruktoři přistupovali k této výzvě ne snad s obavami, ale jistě s velikým respektem a oprávněnou opatrností. Záhy se však ukázalo, že jejich předpoklady byly neopodstatněné. Žáci byli hned prvního dne při rozjezdu na svahu Severák rozřazeni do výkonnostních skupin podle svých aktuálních lyžařských schopností.

První skupinu a druhou skupinu tvořili ostřílení mazáci, pro které jízda po sjezdovce nepředstavovala vážnější problémy, ačkoliv se je někteří instruktoři pokoušeli vyvést z konceptu prostřednictvím složitějších úkonů, jako byly skupinová jízda či základní prvky carvingu. Obě tyto skupiny byly též za své sjezdařské umění předposlední den odměněny přesunem na blízký Špičák, který už pro ně představoval adekvátnější výzvu.

Zbývající tři skupiny byly tvořeny nováčky, kteří na lyžích buď stáli úplně poprvé v životě, nebo s nimi měli jen velmi málo zkušeností. Jaké však bylo překvapení všech instruktorů, když se záhy ukázalo, jak bleskových pokroků jsou tito mladí nadšenci schopní. I přes prvotní nedůvěru, bolavé nožky a roztřesená kolena se nakonec všem účastníkům povedlo úspěšně zdolávat překážky, kterým je sjezdovka vystavovala.

Lyžařský kurz se však neskládal výhradně jen ze sportovních radovánek. Doprovodný program tvořila celá škála různých aktivit. Proběhla soutěž v umění sněhového stavebnictví, které se všichni zhostili s překvapivou originalitou a téměř postmoderní nápaditostí. Pohár tety Kateřiny, známého individua z literární klasiky Saturnin, prozkoušel žáky ve znalostech mnoha českých přísloví. A samozřejmě se uskutečnila již tradiční celodenní hra družstev, která musela plnit roztodivné úkoly, mezi nimiž nechyběly šifry, skládání básní i origami, či oblíbená soutěž o největší počet kusů oblečení nabalených na jednom „nešťastníkovi“.

Tímto ještě jednou děkujeme všem účastníkům za jejich zápal i odvahu a doufáme, že své nově získané lyžařské schopnosti budou i nadále tříbit a zlepšovat v budoucích letech.

Sportu zdar a lyžování zvláště!

Bc. Patrik Čech, Mgr. Marcela Machačová, Mgr. Šárka Dufková, Mgr. Blanka Řepková, Mgr. Václav Hojka

 

Kategorie: Aktuality