Ve čtvrtek 2. února 2023 se bělští šesťáci a sedmáci vydali do Městského divadla v Mladé Boleslavi na představení Zdravý nemocný. Vzhledem k dlouhému období opatření souvisejících s covidem, kdy se buď vůbec nehrálo, představení se nečekaně rušila, nebo se žáci ocitli neplánovaně v karanténě, byla tato návštěva divadla pro leckoho z nich zároveň návštěvou úplně první. Devět desítek vhodně oblečených a natěšených žáků obsadilo značnou část hlediště. Představení bylo velmi pěkné, ale prověřilo odhodlání dětí správně se společensky chovat i jejich pozornost tím, že trvalo 110 minut bez přestávky. Děti neudělaly svým pedagogům ani škole ostudu a mohutným potleskem daly na konci inscenace najevo svou spokojenost.

Mgr. Zuzana Kleinová

Kategorie: Aktuality