V úterý 7. 2. celý osmý ročník navštívil virtuálně jedno z nejstřeženějších míst v zemi – Jadernou elektrárnu (JE) Dukovany. Všechny tři třídy (8. A, 8. B a 8. C) se společně i s vyučujícími přímo ze školního klubu on-line přenesly na virtuální prohlídku Jaderné elektrárny Dukovany, aniž by musely zdlouhavě cestovat k hranici Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Celý program byl zábavně moderován dvěma odbornými průvodci, kteří žáky postupně seznamovali pomocí aplikací, modelů videí a fotek s jednotlivými částmi elektrárny. Během hodiny se žáci na prohlídce dozvěděli principy výroby elektrické energie plus spoustu dalších zajímavostí, jako např. že celkový instalovaný výkon JE Dukovany je 2040 MW, že JE Dukovany pokrývá 20 % spotřeby elektrické energie v ČR (což rozsvítí každou 5. žárovku), že parní turbína se v elektrárně otáčí rychlostí 3 000 otáček/min., že chladící věže jsou vysoké 125 m a rozloha celého areálu je 126 ha, což je rozloha asi 178 fotbalových hřišť. Během přenosu průvodci pokládali postupně žákům doplňující otázky, na které se žáci snažili odpovídat. Na závěr programu si průvodci pro žáky připravili soutěžní otázku, na kterou nejrychleji odpověděla díky své pozornosti žákyně z 8. A Anna Fousková a získala tím odměnu, kterou jí organizátoři slíbili poslat. Tímto způsobem se žáci mohli předem seznámit s učivem, které budou ve fyzice probírat– energie a její přeměny. Žákům se program líbil, byl zajímavý a zároveň poučný. Pokud to bude možné, připravíme tento program i příští rok.

Touto cestou bych ráda poděkovala Skupině ČEZ, která nám tuto možnost zdarma umožnila. Za měsíc, přesněji 7. 3., se s touto skupinou budeme opět těšit na další virtuální prohlídku, tentokrát zaměřenou na distribuci elektřiny.

Ing. Dagmar Komárková

Kategorie: Aktuality