Na Mezinárodní den dětí jsme nezapomněly ani ve školní družině. Pro děti jsme na zahradě připravily 11 stanovišť, na kterých se plnily různé úkoly. Děti si vyzkoušely své sportovní dovednosti v hodu míčem na koš, skákání v pytli a přes švihadlo, v překonávání překážek na dráze, chození na chůdách a v dalších aktivitách. Za splněné úkoly získávaly razítka. Jakmile nasbíraly plný počet, čekala na ně odměna. Všechny děti soutěžily s velkým zápalem, o čemž svědčil všude se rozléhající křik, smích a povzbuzování. I my jsme si to s nimi moc užily.

Vychovatelky školní družiny

Kategorie: Aktuality