Firma DIAMO zabývající se likvidací následků po těžbě uranu ve Stráži pod Ralskem oslovila naši školu s nabídkou přednášek a ukázek jak z oblasti geologie, tak z okruhu chemie a životního prostředí. My jsme této nabídky rádi využili a již v pondělí 12. června s deváťáky zhlédli informační dokument. V něm žáci viděli různé způsoby těžby uranu, zpracování kalů a zbytků, stejně jako následky pro okolní krajinu. Seznámili se s plánem likvidace následků a rekultivací. Tato činnost bude trvat do roku 2042 a přijde na desítky miliard korun.

V úterý ráno za našimi poučenými žáky přijeli mladí geologové Nikola Pecháčková a Michal Kováč, aby deváťákům popsali geologickou stavbu dané oblasti, vysvětlili, proč se tam uran vůbec nachází a jak se sondami jeho výskyt zjišťuje. Nešlo však jen o suchou přednášku. Žáci si mohli vyzkoušet Geiger – Müllerův počítač, který pípáním detekuje záření z ukázkového kousku smolince, prohlédli si geologický kompas a posvítili si UV baterkou na uranové sklo, aby viděli jeho svit. Také si mohli potěžkat vrtnou diamantovou korunku a prohlédnout si vrtné jádro, které právě geologové zkoumají, aby našli ložiska uranu. Nakonec lektoři odpověděli na zvědavé otázky. Přednáška s ukázkami se moc líbila, vhodně doplnila výuku geologie v devátém ročníku a určitě si ji příští rok zopakujeme i s budoucími deváťáky. Už teď se ovšem těšíme na příští týden, kdy k nám dorazí pro změnu chemici z DIAMA, aby žákům z osmiček vysvětlili princip loužení in-situ a ukázali moderní způsoby měření pH.

Ing. Pavlína Cankařová

Kategorie: Aktuality