V úterý 24. 10. 2023 žáci 5. A celý den pracovali na projektu s názvem „Vznik Československa a osobnost T. G. Masaryka“.

      Celý den nás provázela myšlenková mapa, kterou jsme postupně doplňovali. Vyluštili jsme matematickou šifru a dozvěděli se z ní důležitá data a letopočty. Třídili jsme slova podle vzorů, skládali jsme puzzle s portrétem T. G. Masaryka. Vytvořili jsme slovní úlohu se 100 let starými cenami. Na základě textu s informacemi, které se vážou k historii naší země jsme vyluštili křížovku, zahráli si tematický běhací diktát a oživili si slova československé hymny. V závěru se všichni žáci podíleli na tvorbě plakátu, který nám nyní zdobí jednu z chodeb naší školy.

     Cílem projektu bylo nejen informovat žáky o významném dni 28. 10. 1918 a historických událostech, ale i naučit žáky spolupracovat mezi sebou. Musím říci, že projekt se dětem moc vydařil a práce je velmi bavila.

Mgr. Simona Hrabánková

Kategorie: Aktuality