Pod tímto tajuplným názvem se skrývá edukační program, který si pro sedmáky připravily lektorky Šárka a Kačka ve Vlastivědném muzeu v České Lípě. Naši sedmáci na něj vyrazili vlakem, aby si prohlédli zkamenělé amonity, seznámili se s jejich tělesnou stavbou i způsobem života. Žáci si porovnali dnešní moře s tím druhohorním, ve kterém se kromě těchto hlavonožců proháněli např. plesiosauři a další velcí predátoři. Součástí exkurze bylo i odlévání modelů amonitů ze sádry. Na závěr programu na nás čekalo překvapení – prohlídka expozic s průvodkyní, která nás zavedla i do muzejního sklepení do expozice těžby uranu. Ačkoliv bylo pro sedmáky politické pozadí této části výstavy nad jejich chápání, přiblížení těžkých důlních podmínek je velmi zaujalo. Celá exkurze byla velmi zdařilá a určitě jsme nebyli v muzeu v České Lípě naposledy.

Ing. Pavlína Cankařová

Kategorie: Aktuality