Ve středu 15. 11. se žáci 5.A pustili do projektu Sluneční soustava, neboť toto téma děti vždy velice zajímá a zároveň je tématem několika hodin v přírodovědě. Projekt jsme rozdělili do několika částí a naplánovali jsme celou realizaci. Před samotnou prací jsme se seznámili s výukovým materiálem na téma Sluneční soustava a Země. Přečetli jsme si zajímavosti o jednotlivých planetách, na interaktivní tabuli jsme zhlédli příspěvek, kde jsme se dozvěděli zajímavé informace o naší Zemi. Poté se děti rozdělily do pěti skupin a plnily jednotlivé úkoly, jejichž cílem bylo získávat více informací k tomuto tématu. Následně každý žák začal dle instrukcí tvořit svůj model Sluneční soustavy. Získané informace z celého projektového dne jsme zúročili při výrobě vlastního lapbooku, který děti moc bavil a pracovaly s velkým zápalem. Závěrem jsme společnými silami vytvořili 3D model Sluneční soustavy, který jsme umístili v prostorách naší školy, aby se s ním mohli seznámit i žáci ostatních ročníků. 

Všechny děti si zaslouží velikou pochvalu!

Mgr. Simona Hrabánková

Kategorie: Aktuality