Letošní školní kolo Geologické olympiády začalo stresem. V počítačové učebně nefungovaly počítače. Co teď? Toto kolo probíhá celorepublikově ve stejný čas, právě na počítačích. Naštěstí ochotné kolegyně zapůjčily žákům své notebooky, a tak mohla soutěž ve stratigrafii, mineralogii, petrologii a tektonice včas začít. Na každého soutěžícího čekalo 30 otázek, na jejich vypracování měli 30 minut času. Tento již tak napjatý časový harmonogram navíc ztěžoval fakt, že za špatnou odpověď se body odečítají, a tudíž není dobrý nápad tipovat. Se všemi nástrahami si nejlépe poradil Honza Nguyen ze třídy IX. C, který si kromě diplomu a sladké odměny odnáší také přímý postup do okresního kola. Na druhé pozici se umístil Lukáš Kubišta z IX. A a třetí příčku bral Tomáš Bernard, taktéž z IX. A. Lukáš s Tomášem si budou muset na potvrzení svého postupu počkat. Okresní kolo proběhne opět na počítači, tentokrát však soutěžící nevybírají z nabízených možností, ale musí odpovídat sami. Všem soutěžícím děkujeme a Honzovi, případně i Lukášovi s Tomášem, držíme palce v dalším kole.

Ing. Pavlína Cankařová

Kategorie: Aktuality