Žáci naší školy se již třetím rokem zapojují do Olympijského víceboje, který je největším školním sportovním projektem v České republice.  V rámci prvního stupně ZŠ žáci průběžně plní předem dané olympijské disciplíny. Na konci školního roku obdrží každý zúčastněný žák „Olympijský diplom“ se svými naměřenými sportovními výkony, čímž zažívá pocity skutečného sportovce.

Jelikož v letošním roce, přesněji koncem měsíce července budou zahájeny Letní olympijské hry, tentokrát v Paříži, žáci 5. A nenechali nic náhodě. Se značným předstihem jsme si ve třídě vysvětlili symboliku olympijských kruhů a seznámili se s jednotlivými disciplínami. V rámci mezipředmětových vztahů jsme si v hodině vlastivědy prozkoumali mapu Francie a hlavní město Paříž, kde si žáci na internetu vyhledali nejzajímavější památky tohoto města. V matematice jsme si vypočítali vzdušnou vzdálenost z Prahy do Paříže. Naši cestu k olympijským hrám jsme zakončili v hodině výtvarné výchovy, kde žáci pracovali ve dvojicích nebo samostatně a výtvarně ztvárnili sportovce při plnění vybrané olympijské disciplíny. Tato práce žáky velice bavila, jejich výtvory se všem vydařily a nyní zdobí prostory naší školy.

Našim sportovcům na Letních OH přejeme mnoho úspěchů a co nejvíce medailí pro naši vlast.

 

Mgr. Simona Hrabánková

Kategorie: Aktuality