V rámci dopravní výchovy byl žákům připraven program zahrnující dvě vyučovací hodiny, kde žáci zhlédli interaktivní příběhy s namluvenými komentáři a jednoduchými úkoly pro první stupeň základních škol. Vysvětlili jsme si význam některých dopravních značek
a orientačních cedulí. Zopakovali si pravidla chování v silničním provozu, která platí pro cyklisty. Žáci si také vyzkoušeli testy, které používají na dětském dopravním hřišti pro získání průkazu cyklisty. Všem žákům 4. ročníku děkuji za aktivitu a spolupráci.

Mgr. Svatušková Radka

Kategorie: Aktuality