V rámci vzdělávací oblasti Umění a kultura jsem žáky seznámila s dílem Josefa Lady, významného českého malíře, ilustrátora, karikaturisty a spisovatele. Josef Lada je autorem rozsáhlého a významného díla, které zahrnuje nejen jeho ikonické ilustrace, ale i originální literární tvorbu. Jeho jedinečný výtvarný styl je charakteristický svou jednoduchostí, srozumitelností a humorem. Díky jeho tvorbě jsme se mohli přiblížit kráse české pohádky
a bohatství naší kulturní tradice. Vzhledem k tomu, že počin žáků je obdivuhodný a výsledek úchvatný, rozhodli jsme se uspořádat výstavu ilustrací v Městské knihovně Vladimíra Holana, která bude otevřena 24. 6. a trvat do konce srpna. Myslím, že je to skvělá příležitost pro veřejnost vidět krásné práce žáků 5. B a podaří se nám přilákat mnoho návštěvníků, kteří se rádi nechají unést do světa ilustrací plných nadšení a lásky k umění. Děkuji panu Matouškovi a paní Grosové za pomoc a organizaci při realizaci naší výstavy.

 

Mgr. Radka Svatušková, třídní učitelka 5. B

Kategorie: Aktuality