Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/227364/virtual/www/domains/zsbela.cz/wp-includes/post-template.php on line 317

Vedení školy

Ředitel školy Ing. Zdeněk Galetka zdenekgaletka@zsbela.cz
Zástupce ředitele pro 1. – 3. ročníkMgr. Iva Radochováivaradochova@zsbela.cz
Zástupce ředitele pro 4. – 9. ročník Mgr. Květuše Vernerovákvetusevernerova@zsbela.cz
Vedoucí vych. ŠD a ŠK Jitka Tošovskájitkatosovska@zsbela.cz

Ekonomická a personální agenda

Hospodářka školy Jana Hlebovájanahlebova@zsbela.cz
Účetní Lucie Ježková luciejezkova@zsbela.cz
Vedoucí školní jídelny Alena Tůmová alenatumova@zsbela.cz
Sekretářka, personalistka Miroslava Durdisová sekretariat@zsbela.cz

Pedagogičtí pracovníci / třídní učitelky a učitelé

I.AMgr. Alena Tyrychtrováalenatyrychtrova@zsbela.cz
I.BMgr. Veronika Zapletalováveronikazapletalova@zsbela.cz
II.AMgr. Šárka Müllerovásarkamullerova@zsbela.cz
II.BMgr. Petra Límanovápetralimanova@zsbela.cz
II.C Mgr. Blanka Řepkováblankarepkova@zsbela.cz
III.AMgr. Iva Radochováivaradochova@zsbela.cz
III.BMgr. Veronika Káleckáveronikakalecka@zsbela.cz
IV.AMgr. Lucie Veselálucievesela@zsbela.cz
IV.BMgr. Martina Kasíkovámartinakasikova@zsbela.cz
V.AMgr. Simona Hrabánkovásimonahrabankova@zsbela.cz
V.BMgr. Michaela Kverkovámichaelakverkova@zsbela.cz
V.CMgr. Radka Svatuškováradkasvatuskova@zsbela.cz
VI.ABc. Patrik Čechpatrikcech@zsbela.cz
VI.BPavlína Trávníkovápavlinatravnikova@zsbela.cz
VI.CMgr. Šárka Dufkovásarkadufkova@zsbela.cz
VII.AMgr. Patrik Řezáčpatrikrezac@zsbela.cz
VII.BMgr. Zuzana Kleinovázuzanakleinova@zsbela.cz
VII.C Ing. Dagmar Komárkovádagmarkomarkova@zsbela.cz
VIII.AIng. Lucie Benešováluciebenesova@zsbela.cz
VIII.BMgr. Lenka Hojkoválenkahojkova@zsbela.cz
IX.AIng. Pavlína Cankařovápavlinacankarova@zsbela.cz
IX.BMgr. Marcela Machačovámarcelamachacova@zsbela.cz

Pedagogičtí pracovníci / netřídní učitelé

Bc. Anna Čakrdováannacakrdova@zsbela.cz
Lucie Bartoníčkováluciebartonickova@zsbela.cz
Mgr. Václav Hojka vaclavhojka@zsbela.cz
Renata Jeřábkovárenatajerabkova@zsbela.cz
Mgr. Jarmila Nedbalovájarmilanedbalova@zsbela.cz
Andrea Šťastnáandreastastna@zsbela.cz

Asistentky pedagogů

Jitka Dubcová
Dita Hráská
Marta Hrubá
Alena Kindlová
Marika Klímová
Jiřina Pavlisová
Ivana Uhlířová

Metodička prevence rizikového chování žáků

Mgr. Květuše Vernerová kvetusevernerova@zsbela.cz

Výchovná poradkyně:

Mgr. Lucie Veselálucievesela@zsbela.cz

Školní psychologické poradenství pro žáky a jejich zákonné zástupce

Mgr. Radmila Sabolová

Náprava specifických poruch učení

Mgr. Veronika Zapletalová
Mgr. Iva Radochová
Mgr. Lucie Veselá

Provozní pracovníci školy

Technický pracovník – školník Ivan Martiš
Uklízečka Ivana Bicanová
Lucie Hanibalová
Helena Hančinová
Miloslava Hlůžková
Marta Hrubá
Ivana Obrtlíková
Ivana Niková
Jana Roubalová
Alena Smékalová