Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/227364/virtual/www/domains/zsbela.cz/wp-includes/post-template.php on line 317

Vedení školy

Ředitel školy Ing. Zdeněk Galetka zdenekgaletka@zsbela.cz
Zástupce ředitele pro 1. – 3. ročníkMgr. Iva Radochováivaradochova@zsbela.cz
Zástupce ředitele pro 4. – 9. ročník Mgr. Květuše Vernerovákvetusevernerova@zsbela.cz
Vedoucí vych. ŠD a ŠK Jitka Tošovskájitkatosovska@zsbela.cz

Ekonomická a personální agenda

Hospodářka školy Jana Hlebovájanahanibalova@zsbela.cz
Účetní Lucie Ježková luciejezkova@zsbela.cz
Vedoucí školní jídelny Alena Tůmová alenatumova@zsbela.cz
Sekretářka, personalistka Miroslava Durdisová sekretariat@zsbela.cz

Pedagogičtí pracovníci / třídní učitelky a učitelé

I.A Šárka Müllerová sarkamullerova@zsbela.cz
I.B Mgr. Petra Límanová petralimanova@zsbela.cz
I.C Bc. Marta Mansfeldová martamansfeldova@zsbela.cz
II.A Mgr. Iva Radochová ivaradochova@zsbela.cz
II.B Mgr. Alena Nezdarová alenanezdarova@zsbela.cz
III.A Mgr. Hana Šandová hanasandova@zsbela.cz
III.B Mgr. Blanka Řepková blankarepkova@zsbela.cz
IV.A Mgr. Simona Hrabánková simonahrabankova@zsbela.cz
IV.B Mgr. Marta Erbenová martaerbenova@zsbela.cz
IV.C Radka Svatušková radkasvatuskova@zsbela.cz
V.A Mgr. Lucie Veselá lucievesela@zsbela.cz
V.B Michaela Kverková michaelakverkova@zsbela.cz
V.C Mgr. Martina Kasíková martinakasikova@zsbela.cz
VI.A Bc. Patrik Řezáč patrikrezac@zsbela.cz
VI.B Mgr. Zuzana Kleinová zuzanakleinova@zsbela.cz
VI.C Ing. Dagmar Komárková dagmarkomarkova@zsbela.cz
VII.A Hana Hozáková hanahozakova@zsbela.cz
VII.B Mgr. Lenka Hojková lenkahojkova@zsbela.cz
VIII.A Ing. Pavlína Cankařová pavlinacankarova@zsbela.cz
VIII.B Mgr. Marcela Machačová marcelamachacova@zsbela.cz
IX.A Mgr. Šárka Dufková sarkadufkova@zsbela.cz
IX.B Pavlína Trávníková pavlinatravnikova@zsbela.cz

Pedagogičtí pracovníci / netřídní učitelé

Bc. Anna Čakrdováannacakrdova@zsbela.cz
Patrik Čechpatrikcech@zsbela.cz
Lucie Bartoníčkováluciebartonickova@zsbela.cz
Ing. Lucie Benešováluciebenesova@zsbela.cz
Mgr. Václav Hojka vaclavhojka@zsbela.cz
Mgr. Jarmila Nedbalovájarmilanedbalova@zsbela.cz

Asistentky pedagogů

Jitka Dubcová
Dita Hráská
Marta Hrubá
Alena Kindlová
Marika Klímová
Lucie Pavlíková
Jiřina Pavlisová
Ivana Uhlířová

Metodička prevence rizikového chování žáků

Mgr. Květuše Vernerová kvetusevernerova@zsbela.cz

Výchovná poradkyně:

Mgr. Lucie Veselálucievesela@zsbela.cz

Školní psychologické poradenství pro žáky a jejich zákonné zástupce

Mgr. Radmila Sabolová

Náprava specifických poruch učení

Mgr. Alena Nezdarová
Mgr. Iva Radochová
Mgr. Lucie Veselá

Provozní pracovníci školy

Technický pracovník – školník Ivan Martiš
Uklízečka Helena Hančinová
Miloslava Hlůžková
Marta Hrubá
Alica Martišová
Ivana Obrtlíková
Ivana Niková
Jana Roubalová
Alena Smékalová
Hana Tichá