Vedení školy

Ředitel školy Ing. Zdeněk Galetka zdenekgaletka@zsbela.cz
Zástupce ředitele pro 1. – 3. ročníkMgr. Iva Radochováivaradochova@zsbela.cz
Zástupce ředitele pro 4. – 9. ročník Mgr. Květuše Vernerovákvetusevernerova@zsbela.cz
Vedoucí vych. ŠD a ŠK Jitka Tošovskájitkatosovska@zsbela.cz

Ekonomická a personální agenda

Hospodářka školy Jana Hanibalová
Účetní Lucie Ježková
Vedoucí školní jídelny Alena Tůmová
Sekretářka, personalistka Miroslava Durdisová sekretariat@zsbela.cz

Pedagogičtí pracovníci / třídní učitelky a učitelé

I.A Mgr. Iva Radochová ivaradochova@zsbela.cz
I.B Mgr. Alena Nezdarová alenanezdarova@zsbela.cz
II.A Mgr. Hana Šandováhanasandova@zsbela.cz
II.B Mgr. Blanka Řepkováblankarepkova@zsbela.cz
III.A Mgr.Věra Švermováverasvermova@zsbela.cz
III.B Mgr. Petra Límanovápetralimanova@zsbela.cz
III.C Šárka Müllerová sarkamullerova@zsbela.cz
IV.A Mgr. Lucie Veselálucievesela@zsbela.cz
IV.B Michaela Kverkovámichaelakverkova@zsbela.cz
IV.C Mgr. Martina Kasíkovámartinakasikova@zsbela.cz
V.A Mgr. Simona Hrabánková simonahrabankova@zsbela.cz
V.B Mgr. Marta Erbenovámartaerbenova@zsbela.cz
V.CRadka Svatuškováradkasvatuskova@zsbela.cz
VI.A Hana Hozáková hanahozakova@zsbela.cz
VI.B Mgr. Lenka Hojková lenkahojkova@zsbela.cz
VII.A Ing. Pavlína Cankařovápavlinacankarova@zsbela.cz
VII.B Mgr. Marcela Dvořáková marceladvorakova@zsbela.cz
VIII.A Mgr. Šárka Dufkovásarkadufkova@zsbela.cz
VIII.B Pavlína Trávníkovápavlinatravnikova@zsbela.cz
IX.A Mgr. Libuše Coufaloválibusecoufalova@zsbela.cz
IX.B Ing. Dagmar KomárkováDagmarKomarkova@zsbela.cz

Pedagogičtí pracovníci / netřídní učitelé

PaedDr. Vlasta Dragounovávlastadragounova@zsbela.cz
Mgr. Václav Hojka vaclavhojka@zsbela.cz
Mgr. Zuzana Kleinovázuzanakleinova@zsbela.cz
Ing. Dagmar Komárkovádagmarkomarkova@zsbela.cz
Mgr. Blažena Kučerováblazenakucerova@zsbela.cz
Mgr. Eva Šímová evasimova@zsbela.cz
Mgr. Květuše Vernerová kvetusevernerova@zsbela.cz

Asistentky pedagogů

Lucie Bartoníčková
Jitka Dubcová
Dita Hráská
Marta Hrubá
Alena Kindlová
Jiřina Pavlisová

Metodička prevence rizikového chování žáků

Mgr. Květuše Vernerová kvetusevernerova@zsbela.cz

Výchovné poradkyně:

Mgr. Lucie Veselálucievesela@zsbela.cz

Školní psychologické poradenství pro žáky a jejich zákonné zástupce

Mgr. Radmila Sabolová

Náprava specifických poruch učení

Mgr. Alena Nezdarová
Mgr. Iva Radochová
Mgr. Lucie Veselá

Provozní pracovníci školy

Technický pracovník – školník Ivan Martiš
Uklízečka Miloslava Hlůžková
Marta Hrubá
Alica Martišová
Ivana Obrtlíková
Ivana Niková
Jana Roubalová
Alena Smékalová
Hana Tichá