Vedení školy

Ředitel školy Ing. Zdeněk Galetka zdenekgaletka@zsbela.cz
Zástupce ředitele pro 1. – 3. ročník Mgr. Iva Radochová ivaradochova@zsbela.cz
Zástupce ředitele pro 4. – 9. ročník Mgr. Květuše Vernerová kvetusevernerova@zsbela.cz
Vedoucí vych. ŠD a ŠK Bc. Marta Mansfeldová martamansfeldova@zsbela.cz

Ekonomická a personální agenda

Hospodářka školy Markéta Linglerová

marketalinglerova@zsbela.cz

Účetní Lucie Ježková luciejezkova@zsbela.cz
Vedoucí školní jídelny Alena Tůmová alenatumova@zsbela.cz
Sekretářka, personalistka Miroslava Durdisová sekretariat@zsbela.cz

Pedagogičtí pracovníci / třídní učitelky a učitelé

I.A Mgr. Šárka Müllerová sarkamullerova@zsbela.cz
I.B Mgr. Petra Límanová petralimanova@zsbela.cz
I.C Anna Veselá annavesela@zsbela.cz
II.A Mgr. Iva Radochová ivaradochova@zsbela.cz
II.B Mgr. Veronika Kálecká veronikakalecka@zsbela.cz
II.C Mgr. Blanka Řepková blankarepkova@zsbela.cz
III.A Mgr. Alena Tyrychtrová alenatyrychtrova@zsbela.cz
III.B Mgr. Veronika Zapletalová veronikazapletalova@zsbela.cz
IV.A Mgr. Lucie Veselá lucievesela@zsbela.cz
IV.B Mgr. Martina Kasíková martinakasikova@zsbela.cz
IV.C Mgr. Michaela Kverková, MBA michaelakverkova@zsbela.cz
V.A Mgr. Simona Hrabánková simonahrabankova@zsbela.cz
V.B Mgr. Radka Svatušková radkasvatuskova@zsbela.cz
VI.A Mgr. Lenka Hojková lenkahojkova@zsbela.cz
VI.B Ing. Lucie Benešová luciebenesova@zsbela.cz
VI.C Mgr. Markéta Stachová marketastachova@zsbela.cz
VII.A Ing. Pavlína Cankařová pavlinacankarova@zsbela.cz
VII.B Mgr. Lucie Klacková lucieklackova@zsbela.cz
VII.C Bc. Anna Čakrdová annacakrdova@zsbela.cz
VIII.A Bc. Patrik Čech patrikcech@zsbela.cz
VIII.B Mgr. Pavlína Trávníková pavlinatravnikova@zsbela.cz
VIII.C Mgr. Šárka Dufková sarkadufkova@zsbela.cz
IX.A Mgr. Patrik Řezáč patrikrezac@zsbela.cz
IX.B Mgr. Zuzana Kleinová zuzanakleinova@zsbela.cz
IX.C Ing. Dagmar Komárková dagmarkomarkova@zsbela.cz

Pedagogičtí pracovníci / netřídní učitelé

Lucie Bartoníčková

luciebartonickova@zsbela.cz
Mgr. Luboš Brodský lubosbrodsky@zsbela.cz
Mgr. Václav Hojka vaclavhojka@zsbela.cz
Renata Jeřábková renatajerabkova@zsbela.cz
Mgr. Zdeňka Fričová zdenkafricova@zsbela.cz
Mgr. Květuše Vernerová kvetusevernerova@zsbela.cz
Bc. Zdeňka Hošková zdenkahoskova@zsbela.cz

 

Asistentky pedagogů

Dita Hráská
Marta Hrubá
Jiřina Pavlisová
Ivana Uhlířová

 

Metodička prevence rizikového chování žáků

Mgr. Květuše Vernerová kvetusevernerova@zsbela.cz

 

Výchovná poradkyně:

Mgr. Lucie Veselá lucievesela@zsbela.cz

 

Školní psychologické poradenství pro žáky a jejich zákonné zástupce

Mgr. Radmila Sabolová

 

Náprava specifických poruch učení

Mgr. Veronika Zapletalová
Mgr. Iva Radochová
Mgr. Lucie Veselá

 

Provozní pracovníci školy

Technický pracovník – školník Ivan Martiš
Uklízečka Ivana Bicanová
Lucie Hanibalová
Miloslava Hlůžková
Marta Hrubá
Ivana Obrtlíková
Ivana Niková
Jana Roubalová
Alena Smékalová