Vedení školy

Ředitel školy Ing. Zdeněk Galetka
Statutární zástupce ředitele Mgr. Iva Machková
Vedoucí učitelka 1. – 3. ročníků Mgr. Iva Radochová
Vedoucí vych. ŠD a ŠK Jitka Tošovská

Ekonomická a personální agenda

Hospodářka školy Jana Hanibalová
Účetní Lucie Ježková
Vedoucí školní jídelny Alena Tůmová
Sekretářka, personalistka Miroslava Durdisová

Pedagogičtí pracovníci / třídní učitelky a učitelé

I.A Mgr. Iva Radochová
I.B Mgr. Alena Nezdarová
II.A Mgr. Hana Šandová
II.B Mgr. Blanka Řepková
III.A Mgr.Věra Švermová
III.B Mgr. Petra Límanová
III.C Šárka Müllerová
IV.A Mgr. Lucie Veselá
IV.B Michaela Kverková
IV.C Mgr. Martina Kasíková
V.A Mgr. Simona Hrabánková
V.B Mgr. Marta Erbenová
V.CRadka Svatušková
VI.A Hana Hozáková
VI.B Mgr. Lenka Hojková
VII.A Ing. Pavlína Cankařová
VII.B Mgr. Marcela Dvořáková
VIII.A Mgr. Šárka Dufková
VIII.B Pavlína Trávníková
IX.A Mgr. Libuše Coufalová
IX.B Ing. Pavel Machek

Pedagogičtí pracovníci / netřídní učitelé

PaedDr. Vlasta Dragounová
Mgr. Václav Hojka
Mgr. Zuzana Kleinová
Ing. Dagmar Komárková
Mgr. Blažena Kučerová
Mgr. Eva Šímová
Mgr. Květuše Vernerová

Asistentky pedagogů

Lucie Bartoníčková
Jitka Dubcová
Dita Hráská
Marta Hrubá
Alena Kindlová
Jiřina Pavlisová

Metodička prevence rizikového chování žáků

Mgr. Květuše Vernerová

Výchovné poradkyně:

Mgr. Iva Machková
Mgr. Lucie Veselá

Školní psychologické poradenství pro žáky a jejich zákonné zástupce

Mgr. Radmila Sabolová

Náprava specifických poruch učení

Mgr. Alena Nezdarová
Mgr. Iva Radochová
Mgr. Lucie Veselá

Provozní pracovníci školy

Technický pracovník – školník Ivan Martiš
Uklízečka Miloslava Hlůžková
Marta Hrubá
Alica Martišová
Ivana Obrtlíková
Ivana Niková
Jana Roubalová
Alena Smékalová
Hana Tichá