Název kroužku Vedoucí Ročník Den konání Čas
Keramický kroužek

M. Kverková


Mgr. B. Řepková

4. – 5.

 

6. – 9.

pondělí

 

středa

13:45 – 15:45

 

15:00 – 17:00

Keramický kroužek Mgr. B. Řepková
Š. Müllerová
2. – 3. začátečníci středa 13:00 – 15:00