Seznam zkratek předmětů:

M – Matematika ČJ – Český jazyk a literaturaAJ – Anglický jazyk
PRV – PrvoukaIT – Inf.a komun.technologiePŘV – Přírodověda
TV – Tělesná výchova – Pracovní činnostiVL – Vlastivěda
D – DějepisVO – Výchova k občanstvíF – Fyzika
CH – Chemie – PřírodopisZ – Zeměpis
HV – Hudební výchovaVV – Výtvarná výchovaVZ – Výchova ke zdraví
DNJ – Německý jazykSPV – Sportovní výchovaENV – Environmentální
IT – InformatikaRAJ – Rozšiřující anglický jazyk