Učební plán Základní školy Bělá pod Bezdězem.

Předmět / RočníkIIIIIIIVVVIVIIVIIIIX
Český jazyk898885555
Cizí jazyk113334333
Matematika455554545
Prvouka223000000
Přírodověda000120000
Vlastivěda000220000
Chemie000000022
Fyzika000002222
Přírodopis000002222
Zeměpis000002222
Dějepis000002222
Výchova k občanství000001111
Výchova ke zdraví000001001
Hudební výchova111111111
Výtvarná výchova111222211
Praktické činnosti111111111
Tělesná výchova222222222
Druhý cizí jazyk (NJ, RAJ)000000222
Informační a komunikační technologie000101000
Celkem202224262630303032

Školní vzdělávací plán – ŠVP.