Přehled témat výuky

1.stupeň základního školství

 • Kdo to jsou hasiči, co je jejich práce (hasiči a moje osobní zkušenost s nimi).
 • Jak poznáme hasiče (ukázka dýchacího přístroje).
 • Co je to bezplatná telefonní linka tísňového volání.
 • V čem je nebezpečné zneužití tísňových telefonních čísel, jak správně nahlásit požár.
 • Hasiči jedoucí k zásahu a děti na silnici.
 • Který oheň je „dobrý“ a který oheň je „zlý“ (proměna dobrého ohně ve zlý).
 • Nalezené zápalky a „hra“ s nimi.
 • Co dělat, když na mě hoří oblečení, zásady první pomoci při jednoduchých popáleninách.
 • Odkud hrozí nebezpečí u nás doma a na co nezapomenout při odchodu z domu.
 • Jak poznám, když hoří u nás doma a co dělat.
 • Domácí únikový plán, způsob vyhlášení poplachu a únikové cesty na škole.
 • Co je to varovný signál a co budu dělat, když jej uslyším.

2. stupeň základního školství

 • Hasiči a moje nové osobní zkušenosti s nimi (upřesnění dalších činností hasičů).
 • Co je to IZS a číslo112 – jednotné evropské číslo tísňového volání.
 • Nahlášení dopravní nehody a hlášení události pomocí krátké textové zprávy (SMS).
 • Širší souvislosti přeměny „dobrého“ ohně v oheň „zlý“.
 • Podrobnější a více aktivní první pomoc při popáleninách.
 • Co to jsou hasicí přístroje a „ohňový trojúhelník“.
 • Lesní požáry a požáry v přírodě.
 • Další informace týkající se tématu „Na co nezapomenout při odchodu z domu“.
 • Jak poznám, když hoří u nás doma a co dělat (odkud hrozí nebezpečí u nás doma).
 • Nebezpečné plyny při požáru, první pomoc při nadýchání se kouře a co to je požární hlásič.
 • Únikové cesty veřejných budov a požární poplach v naší škole.
 • Co je to varovný signál a co dělat, když jej uslyším.
 • Co dělat, když bude nařízena evakuace z místa bydliště.
 • Zásady opuštění bytu a obsah evakuačního zavazadla.
 • Jak se budu chránit při úniku nebezpečných látek (prostředky improvizované ochrany).
 • Další nebezpečí v přírodě i ve městě.