Ráno 6:00 – 7:30
Odpoledne 11:30 – 16:00

Školní družina je určena žákům 1. ročníků, v případě volné kapacity mohou být v omezeném počtu přijati i žáci 2. – 3. ročníku.

Příspěvek zřizovateli školy na částečnou úhradu neinvestičních výdajů v ŠD pro rok 2019/2020 činí 120,- Kč měsíčně.