Ráno 6:00 – 7:30
Odpoledne 11:30 – 16:00

 

Školní družina je určena žákům 1. – 5. ročníku.

Příspěvek zřizovateli školy na částečnou úhradu neinvestičních výdajů v ŠD pro rok 2023/2024 činí 150,- Kč měsíčně.