Letošním školním rokem nás opět provází celoroční hra . Její název zní: „Letem pohádkovým světem K. J. Erbena“. Každý měsíc se seznámíme s jednou Erbenovou pohádkou. V říjnu se Zlatovláskou, listopadem nás provedou Dlouhý, Široký a Bystrozraký. V prosinci to bude Sněhurka,  v lednu Hrnečku, vař! Únor nám zpříjemní Pták Ohnivák a liška Ryška, březen Rozum a štěstí. V dubnu půjdeme pro Tři zlaté vlasy děda Vševěda, v květnu nás, stejně jako babičku, navštíví Červená Karkulka a červen bude ve znamení vysvobozování v pohádce O žabce královně. Během putování pohádkami budeme hrát různé hry, luštit kvízy, malovat a vyrábět. Cílem celoroční hry je rozvíjet komunikaci a spolupráci mezi dětmi a podporovat čtení.

Renata Jeřábková, vychovatelka školní družiny