Co vyprávěl amonit

Pod tímto tajuplným názvem se skrývá edukační program, který si pro sedmáky připravily lektorky Šárka a Kačka ve Vlastivědném muzeu v České Lípě. Naši sedmáci na něj vyrazili vlakem, aby si prohlédli zkamenělé amonity, seznámili se s jejich tělesnou stavbou i způsobem života. Žáci si porovnali dnešní moře s tím druhohorním, ve kterém Číst více…

Mladí chemici nevymřeli

Soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika je určena pro žáky devátého ročníku. Jde o soubor křížovek, přesmyček, rébusů a výpočtů s chemickou tématikou. K úspěšnému zvládnutí této výzvy není třeba jen znalost chemie, ale i trocha jazykových dovedností a představivosti. Se všemi nástrahami se nejlépe popasovala Lucie Černá ze třídy IX. B, která Číst více…

Mastek, kam se podíváš

Znáte muzeum, kde je přímo nutné se exponátů dotýkat, kde si můžete vyrýžovat vlastní krystal granátu či zkusit tlačit vozík naložený vytěženou rudou? Pokud ano, pak jste stejně jako naši deváťáci navštívili Muzeum Českého ráje v Turnově. Tato exkurze, zaměřená na rozšíření a obohacení výuky přírodopisu a zeměpisu, zavedla žáky jak do Číst více…

Halloween ve škole

Konec měsíce října rozzářila základní školu v Tyršově ulici halloweenská výstava. Žáci se svými učitelkami a vychovatelkami dlabali a vyřezávali dýně, které ráno vítaly všechny příchozí. Ve vestibulu šatny se k dýním připojily další strašidelné bytosti – duchové, černé kočky, netopýři, různí strašidláci. Všechna tato stvoření se objevovala i na chodbách školy. Číst více…

Dušičková výzdoba-třída 7.A pracovní činnosti

S blížícím se termínem Dušiček žáci 7.A v rámci předmětu pracovních činností zhotovovali dekoraci na hroby. O víkendu si v okolí svého bydliště nastříhali potřebné větvičky jehličnanů, listnáčů a různých keřů, doplnili to podzimními květy, nasbíraly i šišky a různé další vhodné rostliny a materiály. Fantazii měly děti opravdu velkou. A pak už Číst více…

Přírodovědný klokan

I letos na žáky osmého a devátého ročníku čekalo klání v soutěži Přírodovědný klokan, kterou už dlouhé roky pořádá Univerzita Palackého v Olomouci. Jde o soutěž s otázkami z přírodopisu, chemie, matematiky, fyziky, zeměpisu i všeobecného rozhledu, kde jsou úlohy bodovány podle náročnosti třemi, čtyřmi či pěti body. Při výběru z nabídnutých odpovědí se však Číst více…