Velikonoce vnímáme především jako svátky jara, kde se příroda probouzí a slunce vytahuje první květiny ze země. Podoba českých Velikonoc je aktuálně kombinací křesťanských oslav zmrtvýchvstání Ježíše Krista a pohanských oslav příchodu jara. Dne 27. 3. proběhl dlouhodobě plánovaný a pečlivě připravovaný projekt Velikonoce, který měl žákům 5. ročníku přiblížit velikonoční zvyky, tradice a jejich význam. Děkujeme především asistence pedagoga Jiřině Pavlisové, která svou starostlivou péčí, ochotou a lidským přístupem dopomohla k úspěšnému průběhu celého projektu a také Lence Šárogové, která přijala pozvání do školy za účelem praktické ukázky pletení pomlázek, která proběhla první vyučovací hodinu. Následovala samostatná práce s textem, kde žáci měli po třídě rozvěšeny informace k jednotlivým zvykům a tradicím charakterizující Velikonoce a pomocí věcného čtení, kde získali potřebné informace, doplňovali do pracovních listů. Třetí vyučovací hodinu proběhla ochutnávka tradičního velikonočního jídla, jako byl mazanec a velikonoční beránek, které jsme pro žáky upekly. Předem připravené osení, které si žáci sami zaseli a starali se o něj,
si zasloužilo doplnit o výzdobu, kde si žáci vyrobili zápichy ve tvaru velikonočního zajíce
a kuřátka. Mysleli jsme samozřejmě také na další členy rodiny a vyrobili jsme velikonoční přání. Nejvíce očekávanou aktivitou bylo zdobení vajíček jak pro koledníky, tak i pro samotnou výzdobu. „Tohle byl nejlepší den ve škole“ pronesli někteří žáci na konci projektového dne,
a proto si dovolujeme konstatovat, že ho považujeme za velmi úspěšný.

Mgr. Radka Svatušková

Mgr. Simona Hrabánková

Kategorie: Aktuality