V půli března navštívili lektoři Lucie Rozner DiS a Matyáš Krejčí z firmy Eko-Kom naši školu, aby v rámci projektu Tonda Obal na cestách seznámili žáky s nástrahami třídění odpadů, výhodami recyklace a systémem nakládání s komunálním odpadem. Tato putovní akce je pro školy zdarma a od jejího vzniku v roce 1997 se programu zúčastnily více než 2 miliony žáků. Tyto výukové lekce jsou samozřejmě rozděleny podle věku, pro nejmenší žáčky do třetí třídy je zaměřena na rozeznání základních druhů odpadu. Druhá úroveň je určena žákům do pátých tříd, kteří se seznámí se sběrným dvorem, skládkou a spalovnou, trénují třídění. Nejvyšší úroveň se zaměřuje na vysvětlení systému nakládání s komunálním odpadem v ČR a ověření schopnosti vše správně vytřídit. Program nebyl v žádném případě suchou přednáškou, žáci nejen shlédli videa a prezentace, ale sami aktivně třídili odpad ve formě kartiček a hráli interaktivní hry. Ti nejstarší se také dozvěděli, že máme v ČR už 4 spalovny, z nichž největší je v Praze a za dvě minuty spálí až 4 tuny odpadu.  Překvapením pro některé žáky bylo zjištění, že mikiny a bundy mohou být vyrobeny z recyklovaného plastu. Jako praktickou pomůcku a připomínku programu dostali třeba sedmáci záložku se vzorci na výpočty obsahu a objemu těles. Program byl rozhodně užitečný a všem se velmi líbil.

Ing. Pavlína Cankařová

 

Kategorie: Aktuality