V tomto školním roce se naše škola opět zapojila do prestižní soutěže Matematický klokan. 30. ročník této mezinárodní soutěže se konal dne 22. března 2024.

I když se najedná o klasickou matematickou olympiádu, poskytuje přesto dětem skvělou příležitost pro zlepšení jejich matematických dovedností a podporuje jejich zájem o tento předmět. Jednou z hlavních předností této soutěže je fakt, že není omezena jen na matematická esa školní třídy, ale může se jí zúčastnit každý žák bez ohledu na své dosavadní výsledky. Matematický klokan tak dává možnost projevit se v matematice i těm dětem, které se v ní možná necítí úplně jistě, ale mají smysl pro logiku a řešení problémů. Soutěž tak nejen rozvíjí matematické dovednosti, ale také podporuje rozvoj kritického myšlení a logického uvažování.

Žáci byli rozděleni do čtyř kategorií podle svého věku. Každý z nich měl za úkol vyřešit 24 testových úloh (v kategorii Cvrček 18 úloh) během 60 minut. Úlohy byly rozděleny do tří skupin dle obtížnosti, a za každou správnou odpověď získal soutěžící určitý počet bodů.

V kategorii Cvrček, které se zúčastnili nejmladší žáci naší školy, obsadili první tři příčky tito počtáři:

Marie Zikmundová z III. A se 74 body,

Leoš Riess z II.C s 59 body,

Vojtěch Voleman z III. A s 57 body.

 

V kategorii Klokánek se na prvních třech místech umístili tito žáci:

Karolína Mlynářová z IV. A s 81 body,

Magdaléna Dvořáková z IV. A se 75 body,

Veronika Valcová z IV. A se 72 body.

 

V kategorii Benjamín si s úkoly nejlépe poradili tito žáci:

Dominik Pavlis z VII. B s 60 body,

Alena Mašková z VI. C s 51 body,

Melánie Svatušková z VII. A a Matyáš Dittrich VII. C s 48 body.

 

V kategorii Kadet si nejlépe vedli tito žáci:

Vojtěch Mencl z VIII. C se 74 body,

Lucie Černá z IX. B se 72 body,

Justýna Ježková z IX. B s 69 body.

Vítězové byli odměněni diplomem, který by jim měl připomínat úspěch v této soutěži, a měli možnost vybrat si ceny v podobě školních potřeb.

Gratulujeme všem úspěšným řešitelům a děkujeme všem účastníkům za jejich zapojení. Přejeme všem mnoho úspěchů v dalších ročnících této soutěže.

Ing. Dagmar Komárková

 

Kategorie: Aktuality