V měsíci únoru se oranžovém oddělení konal maškarní rej. V tělocvičně děti tančily a soutěžily v maskách motivovaných českými pohádkami.

V měsíci březnu ve vestibulu školy proběhla výstava srdíček, velikonoční výstava a soutěž velikonočních perníčků. Nejlepší výrobky byly oceněny. Děkujeme rodičům za podporu dětí.

Vychovatelky ŠD

Kategorie: Aktuality