Před nedávnou dobou vznikla na naší základní škole myšlenka vytvořit debatní klub, který by se mohl účastnit debatních soutěží, jež během posledních pár let podle angloamerických vzorů pořádá v České republice Asociace debatních klubů. Abychom pro vedení klubu získali co nejvíce vědomostí, vydala se naše skromná dvoučlenná výprava na víkendové školení na prestižním soukromém gymnáziu Open Gate, které patří v debatních soutěží mezi nejvyšší špičku. Víkend se ukázal být vydatným nejen na vědomosti a informace k soutěži, ale taktéž na sdílené zkušenosti a skvělé kontakty pro budoucnost našeho vznikajícího klubu.

Abychom podnítili zvědavost zájemců, dohodli jsme se s předsedkyní ADK Barborou Lacinovou, aby dorazila k nám do Bělé a se dvěma pilotními třídami uspořádala debatní workshop, jenž jim přiblížil debatu jako takovou, její využití v běžném životě a pochopitelně i pravidla debatní soutěže pro ZŠ – Debatiádu.

Pro zájemce z řad žáků druhého stupně při Základní škole Bělá pod Bezdězem se Debatní klub otevřel během druhého říjnového týdne. Pevně doufáme, že si naši žáci odnesou vědomosti a schopnosti, které budou poté moci využít i v budoucnosti – schopnost věcně a eticky argumentovat, třídit informace, pracovat v týmu či vystupovat na veřejnosti – a zároveň budou natolik nadšení, že budou moci v brzké době reprezentovat naši školu i v celostátní soutěži.

                                                                                                                              Bc. Patrik Čech, Mgr. Zuzana Kleinová

Kategorie: Aktuality