V pondělí 16. října zavítal k nám do školy Ing. Patrik Šimůnek, aby v rámci projektu Energetická gramotnost proškolil naše osmáky a deváťáky. Ti dostali díky FEL ČVUT v Praze možnost nahlédnout pod pokličku aktuálního dění v energetice. Že to dnes bez elektřiny nejde, to ví každé malé dítě. Ale pan Šimůnek navíc seznámil žáky se základními tématy z oblasti energetiky, přiblížil její fungování a zásadní význam, stejně jako problémy, se kterými se energetika potýká. Díky přednášce žáci alespoň rámcově porozuměli fungování přenosové soustavy a složení energetického mixu. V interaktivní přednášce měli možnost poznat příčiny a následky blackoutu, rozdíly mezi střídavým a stejnosměrným proudem i rozdíly mezi jednotlivými druhy elektráren. Celá akce byla velmi zajímavá a přínosná, pokud bude možnost, určitě si ji rádi zopakujeme.

Ing. Pavlína Cankařová

Kategorie: Aktuality