S blížícím se termínem Dušiček žáci 7.A v rámci předmětu pracovních činností zhotovovali dekoraci na hroby. O víkendu si v okolí svého bydliště nastříhali potřebné větvičky jehličnanů, listnáčů a různých keřů, doplnili to podzimními květy, nasbíraly i šišky a různé další vhodné rostliny a materiály. Fantazii měly děti opravdu velkou. A pak už zbývalo ve škole jen větve upravit do potřebných velikostí a vhodně zasadit do přinesených květináčů nebo polystyrénových desek. Mnohé práce se opravdu povedly a určitě z nich měli radost i samotní autoři.

Mgr. Luboš Brodský

Kategorie: Aktuality