ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY V BĚLÉ POD BEZDĚZEM, příspěvkové organizace

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydává toto opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápisy – podání žádosti, se uskuteční v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Zápis proběhne pouze podáním žádosti, bez přítomnost dětí ve škole.

Žádost najdete na webových stránkách školy (www.zsbela.cz) v sekci Základní informace.

Zde naleznete i další informace, např. k přípravě vašeho dítěte na školu. Žádost jste také obdrželi spolu s pozvánkou k zápisu.

Podání žádosti (od 1. 4. 2020 – do 30. 4. 2020)

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Vyplněnou přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (ID datové schránky: 33pmjkw ),

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

3. poštou,

4. osobní podání: osobní podání žádosti zákonným zástupcem dítěte do ZŠ v Máchově ulici 1110 (poštovní schránka na budově školy).

Po ukončení mimořádných opatření škola uspořádá setkání s rodiči zapsaných dětí, zaměřené na seznámení se se vzdělávacím programem, o způsobu výuky ve škole, o možnostech stravování ve školní jídelně, o činnosti a provozu školní družiny a o dalších důležitých skutečnostech souvisejících s nástupem dítěte do školy.

Aktuální informace budou zveřejňovány na našich stránkách, proto je prosím sledujte.

Kontakty:

Mgr. Iva Radochová,  ivaradochova@zsbela.cz, tel. číslo: 731 422 533

Miroslava Durdisová,  sekretariat@zsbela.cz, tel. čísla: 326 701 496, 731 421 999

Kategorie: Aktuality