I v této době je potřeba se hýbat, aby vaše svaly neochabovaly a udrželi jste si fyzickou kondici. Paní učitelka Dvořáková pro vás připravila soupis různých cvičení jak pro první, tak pro druhý stupeň.