Mezi učivo pátého ročníku patří mimo jiné i nerosty. Víte, co je nad zlato a drahé kamení? Ano, všichni tuto pohádku známe. Sůl je nad zlato! V úvodu jsme se seznamovali s tím, že sůl kamenná je bezbarvý nerost, který může být různě zbarvený podle toho, jaké jsou v něm příměsi. Přiblížili jsme si vznik ložisek soli a těžbu v solných dolech či odpařováním mořské vody v mělkých nádržích. Děti si přinesly nádobku, kterou naplnily asi do jedné čtvrtiny a přidaly dostatečné množství soli. Do roztoku ponořily jeden konec tenkého provázku a druhý nechaly viset přes okraj nádobky. Po týdnu děti mohly vidět krásné krystalky soli kamenné.

Radka Svatušková

Kategorie: Aktuality