Již čtvrtým rokem se žáci devátých ročníků mohou poměřit ve znalostech geologie a paleontologie v celorepublikové soutěži. První kolo proběhlo 7. ledna a zúčastnilo se ho 12 odvážlivců. Olympiáda probíhá formou testu na počítači, trvá 30 minut a hned po odeslání výsledků se dotyčný soutěžící dozví, kolik bodů získal. Vypadá to jednoduše, ale kromě padesáti záludných otázek čeká na mladé geology i orientace v obrázcích, nákresech a schématech spolu s výpočty. Navíc je za každou špatnou odpověď onen nešťastník penalizován strhnutím jednoho bodu. První tři ze školního kola postupují do kola okresního, vítěz tohoto kola do kola krajského. Ale ničeho se nebojíme – v předchozích dvou ročnících vzešli z naší školy pokaždé postupující do krajského klání. Letos si s nástrahami školního kola nejlépe poradili Pavel Grundman z IX. A spolu s Albertem Trabalíkem z IX. B, kteří shodně získali 35 bodů, a právem jim patří první místo. Druhou příčku obsadila Eliška Veselá a třetí místo Ondřej Karla, oba z IX. A. Všem mladým nadaným geologům děkujeme za účast, vítězům gratulujeme a držíme palce do okresního kola.

Ing. Pavlína Cankařová

Kategorie: Aktuality